โครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 7 ?????

ภาพกิจกรรม โครงการบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม  2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม