โครงการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 8

?????? ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 8 ทุกท่าน?????
?วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
?? แล้วพบกันใหม่ ในครั้งที่ 9 ???
?วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565
?ติดตามข่าวสารที่??????
✅เพจกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม