โครงการ Healthy Workplace วันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2565

ภาพบรรยากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน และ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ Healthy Workplace ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร ณ ห้องประชุมปาล์มเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งจะจัดต่อเนื่อ ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.10 – 17.10 น. ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ