โครงการ Hub of Talent : Thailand Railway Research Network 2022 (TRRN 2022)

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นักวิจัยระบบรางจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Hub of Talent : Thailand Railway Research Network 2022 (TRRN 2022) ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง Operations and logistics โดย Prof. Dr. Norio Tomii, Department of Mechanical Engineering and Vice Dean of Center for Railway Research, Nihon University และเรื่อง Electrical and signaling system โดย Prof. Dr. Takafumi Koseki, Department of Electrical Engineering and Information Systems, School of Engineering, The University of Tokyo ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 โดยมี รศ.ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนักวิจัยระบบรางของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและหารือหัวข้อวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยในช่วงบ่ายได้เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ณ สถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุงฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการบรรยายให้ความรู้