ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมวิศวะ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ระดับภาค

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สาขาเครื่องกล ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ระดับภาค( กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) สาขา เทคโนโลยีการเชื่อม Welding Technology ณ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3 ชลบุรี
ผลการแข่งขัน
นายรัชชานนท์ ทิพฤาชา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
และนายกมลภพ สาระสันต์ ได้รับรางวัลชมเชยและใบรับรอง Welder Approval Test Certificate ตามมาตรฐาน ISO9606-1