Organization of Creative invention to innovation

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทักษะดี ปฏิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
Competent Skills, Outstanding Pratices
and Specialized Knowledges
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าหลัก2021-07-17T15:14:45+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรี

20 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตามลิงค์นี้ [...]

เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team

19 ต.ค. 2021|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตั้งระดับการยืนยันตัวตนของผู้งาน ทั [...]

วทอ.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดทำห้องความดันลบ

11 ต.ค. 2021|Categories: CHR-CIT, Uncategorized, ข่าวคณะ|

วทอ.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดทำห้องความดันลบ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทย [...]

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตหสาหกรรม

07 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตหสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิช [...]

ประกาศ!!! ตารางสอบปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 18 – 30 ตุลาคม 2564

07 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตารางสอบปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. [...]

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยรักจากดวงใจด้วยสายใยที่ผูกพัน

17 ก.ย. 2021|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยรักจากดวงใจด้วยสายใยที่ผูกพั [...]

Load More Posts

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2564 ระดับปริญญาตรี

20 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตามลิงค์นี้ [...]

เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team

19 ต.ค. 2021|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตั้งระดับการยืนยันตัวตนของผู้งาน ทั [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ภาคการศึกษา 1/2564

07 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ตุล [...]

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตหสาหกรรม

07 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตหสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิช [...]

ประกาศ!!! ตารางสอบปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. ระหว่างวันที่ 18 – 30 ตุลาคม 2564

07 ต.ค. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตารางสอบปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. [...]

Load More Posts

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562 ในร [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษ [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562 ในร [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตร โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน

21 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO [...]

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

14 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ [...]

Load More Posts

งานวิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

กิจการนักศึกษา

คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 63 เป็นห้องเรียนรวม จำนวน 1 งาน

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 63 เป็นห้องเร [...]

02 พ.ย. 2015|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|
Load More Posts

ประกาศราคากลาง

Load More Posts

กิจกรรม

Load More Posts
0 จำนวน
นักศึกษา
0 จำนวน
คณาจารย์
0%
การได้งานทำของบัณฑิต
0 บาท
ทุนวิจัยต่ออาจารย์

ปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

(PDF)

ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(PDF)
เว็บไซต์เดิม
Go to Top