Organization of Creative invention to innovation

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทักษะดี ปฏิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
Competent Skills, Outstanding Pratices
and Specialized Knowledges
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าหลัก2022-04-04T13:41:16+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

22 ก.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการ อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ว [...]

การแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

22 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

การแข่งขันว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 อาจารย์ มจพ. สร้างชื่อ กวาด 6 เหรียญแ [...]

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

21 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยา [...]

โครงการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

21 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

โครงการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ภาพบรรยากาศเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัย [...]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการตรวจสอบด้วยวิธีไม่ทำลายสภาพ

08 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการตรวจสอบด้วยวิธีไม่ทำลายสภาพ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัต [...]

โครงการ Healthy Workplace วันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2565

05 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

โครงการ Healthy Workplace วันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2565 ภาพบรรยากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน [...]

Load More Posts

โครงการ อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

22 ก.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการ อบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ว [...]

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

21 ก.ค. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยา [...]

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ระดับ ปวช.)

07 ก.ค. 2022|Categories: ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ระดับ ปวช.) [...]

π-Room (Learning Space)

13 มิ.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

π-Room (Learning Space) π-Room (Learning Space) จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุ [...]

มจพ. หนุนดาวเทียมนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พัฒนา KNACKSAT-2 TGPS เตรียมส่งขึ้นสู่อวกาศปี 2566

06 มิ.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

มจพ. หนุนดาวเทียมนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน พัฒนา KNACKSAT-2 TGPS เตรียมส่งขึ [...]

มจพ. ปั้นนักเรียนเตรียมวิศวฯ ไทย-เยอรมัน สร้างดาวเทียมเพื่อการศึกษาส่งขึ้นอวกาศ

06 มิ.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

มจพ. ปั้นนักเรียนเตรียมวิศวฯ ไทย-เยอรมัน สร้างดาวเทียมเพื่อการศึกษาส่งขึ้นอวกาศ TGPS ได้ชวนเพื่อนมา [...]

Load More Posts

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

15 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา [...]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์”

13 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน "ผลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

29 มี.ค. 2022|Categories: News, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2564 ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

15 มี.ค. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษ [...]

KM Sharing day ครั้งที่ 9 พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

10 มี.ค. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประกันคุณภาพ|

KM Sharing day ครั้งที่ 9 พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสร [...]

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “OBE เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ วทอ. และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน”

24 ก.พ. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “OBE เบื้องต้นสำหรับอาจารย์ วทอ. และโรงเรียนเตรี [...]

Load More Posts

งานวิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

กิจการนักศึกษา

คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

Load More Posts

กิจกรรม

Load More Posts
0 จำนวน
นักศึกษา
0 จำนวน
คณาจารย์
0%
การได้งานทำของบัณฑิต
0 บาท
ทุนวิจัยต่ออาจารย์

Update 25/08/2564

ปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

(PDF)

ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(PDF)
เว็บไซต์เดิม
Go to Top