โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 6

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 6 ทุกท่าน🩸💉💪🏻🌡
🔺วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
👋🏻 แล้วพบกันใหม่ ในครั้งที่ 7 🙏🏻😊
📍ติดตามข่าวสารที่👇🏻👇🏻👇🏻