Organization of Creative invention to innovation

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทักษะดี ปฏิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
Competent Skills, Outstanding Pratices
and Specialized Knowledges
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าหลัก2021-07-17T15:14:45+07:00

ประกาศข่าวด่วน

19ตุลาคม 2021

เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team

Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตั้งระดับการยืนยันตัวตนของผู้งาน ทั้งในกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาที่ใช้งาน MS Team ใหม่ โดยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่าน App ของ Microsoft Aut [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 6

08 ก.ย. 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 6 ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายใต้โ [...]

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ปวช. ปวส.

09 มิ.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง รอบ 4 -ป.ตรี 4 ปี(ปกติ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง ร [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส.

02 มิ.ย. 2021|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส. [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562 ในร [...]

Load More Posts

ลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19 สำหรับนักศึกษา มจพ.

07 ก.ค. 2021|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

นักศึกษา มจพ. ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ -31 ก.ค. 64 ได้ที่ https://bit.ly/KMUTNB4Va [...]

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) วุฒิ ปวช. ปวส.

09 มิ.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง รอบ 4 -ป.ตรี 4 ปี(ปกติ) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการรับตรง ร [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส.

02 มิ.ย. 2021|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 4 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. ปวส. [...]

กิจกรรมถ่ายหมู่บัณฑิตวิทยาลัย 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวนักศึกษา|

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที 8 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโ [...]

แข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เกมส์การแข่งขัน Robo Harverster

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา|

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14 เมื่อวันที [...]

Load More Posts

ขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ระมัดระวัง และตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

08 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 15 เมษาย [...]

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

02 ก.พ. 2021|Categories: ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ|

โปรดเลือกระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ลิงค์ https://forms.gle/ [...]

Load More Posts

งานวิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

กิจการนักศึกษา

คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Load More Posts

กิจกรรม

Load More Posts
0 จำนวน
นักศึกษา
0 จำนวน
คณาจารย์
0%
การได้งานทำของบัณฑิต
0 บาท
ทุนวิจัยต่ออาจารย์

ปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

(PDF)

ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(PDF)
เว็บไซต์เดิม
Go to Top