Organization of Creative invention to innovation

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์
ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทักษะดี ปฏิบัติเด่น
เน้นความรู้เฉพาะทาง
Competent Skills, Outstanding Pratices
and Specialized Knowledges
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
หน้าหลัก2022-04-04T13:41:16+07:00

ประกาศข่าวด่วน

5กรกฎาคม 2022

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ.

Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วทอ. ประกาศ ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

วทอ. มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันยานยนต์ ต่อยอดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์

16 มิ.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วทอ. มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันยานยนต์ ต่อยอดหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ รองศาสตราจารย์ [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับหลักสูตร “

15 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์จากโครงงานนักศึกษา”

15 มิ.ย. 2022|Categories: KM-CIT, News, ข่าวคณะ|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์จากโครงงานนักศึกษา [...]

บริษัท Meister Asia Pacific Sdn. Bhd. มอบนวัตกรรมดับเพลิงให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13 มิ.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ|

บริษัท Meister Asia Pacific Sdn. Bhd. มอบนวัตกรรมดับเพลิงให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวัน [...]

π-Room (Learning Space)

13 มิ.ย. 2022|Categories: News, Uncategorized, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

π-Room (Learning Space) π-Room (Learning Space) จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุ [...]

เชิญเข้าร่วมโครงการ Healthy Workplace

13 มิ.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เชิญเข้าร่วมโครงการ Healthy Workplace ประกาศสำหรับคณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช [...]

Load More Posts

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

12 พ.ค. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย- [...]

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS)

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างดาวเทียมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาล [...]

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

29 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวคณะ, ข่าวนักศึกษา|

ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 อาจารย์สิ [...]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ 

28 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวกิจกรรม, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการเข้าสอบ K-StEP แบบออนไลน์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ [...]

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564 ( ระดับปริญญาตรี )

28 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

 ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2564 ( ระดับปริญญาตรี ) ระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤษภาคม 2565 https://dri [...]

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2565

27 เม.ย. 2022|Categories: News, ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT แล [...]

Load More Posts

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

08 ก.พ. 2022|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 การประเมินความพึงพอใจต่อ [...]

ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564

08 ก.พ. 2022|Categories: News, ข่าวด่วน, ข่าวนักศึกษา, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประเมินการสอนอาจารย์ ระดับ ปวช. ภาคการศึกษา 2/2564 นักศึกษาระดับ ปวช. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มีน [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562 ในร [...]

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวคณะ, ข่าวประกันคุณภาพ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษ [...]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย 2562

23 เม.ย. 2021|Categories: ข่าวประกันคุณภาพ|

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2562 ในร [...]

Load More Posts

งานวิจัยและนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการ

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วารสารทางวิชาการ

ศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม

กิจการนักศึกษา

คุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Load More Posts

กิจกรรม

Load More Posts
0 จำนวน
นักศึกษา
0 จำนวน
คณาจารย์
0%
การได้งานทำของบัณฑิต
0 บาท
ทุนวิจัยต่ออาจารย์

Update 25/08/2564

ปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

(PDF)

ทุกคณะยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและ TGGS

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(PDF)
เว็บไซต์เดิม
Go to Top