การบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน

ผู้บริหาร วทอ. มจพ. ต้อนรับกลุ่มนักวิจัยชั้นนำ จาก 5 มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน จัดบรรยายพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับรับกลุ่มนักวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำ จาก 5 มหาวิทยาลัยแห่งชาติในประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ จากนั้นจัดบรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ

 

ในหัวข้อ “Mini Symposium on Recent Development of Advanced Engineering”

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 (ส่วนต่อเติมด้านหน้า)

โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่านจากประเทศไต้หวัน ประกอบด้วย

Prof. Yuh-Chung Hu

Dept. of Mechanical and Electro-mechanical Engineering, Nation ILan University, Taiwan บรรยายในหัวข้อเรื่อง Machine Learning on CNC Machine Tools

——-

Prof. David T.W. Lin

Dept. of Materials Science, National University of Tainan, Taiwan บรรยายในหัวข้อเรื่อง Geothermal Well Re-utilization – The Supercritical CO2 Enhanced Geothermal System on HCL-2 and JY-1

——-

Prof. Jenn-Kun Kuo

Dept. of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, National Sun Yat-sen University, Taiwan บรรยายในหัวข้อเรื่อง Design and Evaluation of Dual Passive Hydrogen Recovery Subsystem for 10 kW PEMFC

——

Prof. Te-Hua Fang

Department of Mechanical Engineering, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan บรรยายในหัวข้อเรื่อง Mechanical Properties of Heterogeneous Alloys using Molecular Dynamics and Quasi-continuum Simulations

——

Assoc. Prof. Yi-Chun Du

Dept. of Biomedical Engineering, National Cheng Kung University, Taiwan บรรยายในหัวข้อเรื่อง Smart Assistive-hearing Devices with High-order Beamforming Technology

Cr.ยวิษฐ/ภาพ,ข่าว