การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Targeting the epigenetic machinery to enhance immunotherapy in human cancer” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ CHAN, Wing Yan Michael จาก National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Targeting the epigenetic machinery to enhance immunotherapy in human cancer” เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว
สุดารัตน์/ภาพ