การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ”

ผู้ช่วยสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การบริหารการผลิตสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์, อาจารย์ศรัณยู สีจโภชน์ และอาจารย์ก่อโชค ภัททิยธนี ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่มีประสบการณ์ตรงในด้านอุตสาหกรรมมากกว่า 15 ปี เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจระบบการผลิตสมัยใหม่ และการสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด ให้กับอาจารย์ บุคลากรและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ