การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรระบบการขนส่งวัสดุและการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ผศ.เรวัฒน์ บุญจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรระบบการขนส่งวัสดุและการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ระบบการขนส่งวัสดุและสินค้าภายในอุตสาหกรรมและการออกแบบพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับระบบการขนส่งวัสดุ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ