ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน “BSU ROBOT GAME” Bangkok Suvarnnabhumi University Robot Games 2023

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสากรรม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน “BSU ROBOT GAME” Bangkok Suvarnnabhumi University Robot Games 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ในการนี้นักเรียน รร.เตรียมฯ ได้รับรางวัลดังรายนามต่อไปนี้

นายทัตเทพ สุวรรณขำ
สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล
ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ
รายการหุ่นยนต์ Sumo RC 1000g Junior

นายกิตติภูมิ ลออจันทร์
สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล
ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
รายการหุ่นยนต์ Sumo RC 3000g Junio

นายวรัญญู สุพัฒน์ , นายฤติธช ดิษฐเวชชัยสาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
Sumo 3000g RC

โรงเรียนเตรียม/ข่าว,ภาพ