ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม เข้าร่วมการประกวดผลงาน โครงการ CIT KM Showcase 2024 : knowledge showing and sharing ครั้งที่ 2 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกไปปรับใช้ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง
📆ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 มีนาคม 2567
🏆รางวัลการประกวด รวมมูลค่า 20,000 บาท
🥇รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 1,200 บาท
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 1,000 บาท
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 800 บาท

🏅รางวัล Popular vote เป็นเงิน 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่ม👇

ยวิษฐา/ข่าว
หน่วยประกันคุณภาพ/ภาพ