ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ วทอ. และส่งผลงานประกวดออกสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2567 ชิงทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567

ผ่านช่องทางการลงทะเบียน online สำหรับนำเสนอหัวข้อ ปริญญานิพนธ์ : https://forms.gle/ERgh2gf4VE4e8nTq6
ผ่านช่องทางการลงทะเบียน online สำหรับออกสหกิจศึกษา : https://forms.gle/eRB1Z6EbUvMCyoXx5
**รายละเอียดและเงื่อนไขตามด้านล่างค่ะ👇