ขอเชิญบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มจพ.เข้าร่วมงานมุฑิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

กำหนดการ
เวลา 15.00 น. : ผู้เกษียณอายุลงทะเบียน
เวลา 15.30 น. : แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรและผู้ร่วมงานลงทะเบียน
เวลา 16.15 น. : รับชม Presentation “ร้อยรักจากดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”
               : รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ
               : คณบดีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ
เวลา 17.00 น. : รับประทานอาหาร
เวลา 19.00 น. : ปิดงาน