ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประกวดในหลักสูตร MIMB
ได้นำ 4 ผลงานเข้าร่วมกับ วช. สู่เวทีนานาชาติ Indonesia Inventors Day 2023 (IID 2023)
ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ได้ร่วมยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ได้มีการประกาศผลรางวัลจากการที่ หลักสูตร MIMB ได้นำ 4 ผลงานเข้าร่วมกับ วช. สู่เวทีนานาชาติ Indonesia Inventors Day 2023 (IID 2023) ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง 4 ผลงาน คว้าเหรียญเงิน 1 ผลงาน และเหรียญทองแดง 3 ผลงาน และรางวัล special prizes จากองค์กรด้านนวัตกรรมจาก เกาหลีใต้ และไต้หวันดังนี้

🥉1.The deployment of pulse high voltage generator for stimulating mushroom by Nirut Janthima, Salinee Acharry and Dusit Ngamrungroj รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัล special prizes องค์กรด้านนวัตกรรมจาก เกาหลีใต้

🥈2. Innovative sheet forming Thai style sweet fish sauce by Thapanat Jaidee, Salinee Acharry and Panthip Boonsong รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัล special prizes องค์กรด้านนวัตกรรมจาก ไต้หวัน

🥉3. Innovative jelly diet to boost energy for seniors by Seksun Inkly, Salinee Acharry and Panthip Boonsong รับรางวัลเหรียญทองแดง

🥉4. Development of antimicrobial patch for food shelf-life extension by Nawadon Petchwattana, Panthip Boonsong and Sageemas Na Wichianรับรางวัลเหรียญทองแดง

🏆นอกจากนี้ คณาจารย์จากหลักสูตรเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ