ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครูชำนาญการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์บัณฑิต พลเพียร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ