ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัล

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2566 KMUTNB Innovation Awards 2023 เวทีเฟ้นหาผลงานนวัตกรรมคัดเลือกจาก 384 ผลงานทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566
🏆 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 INNOVATIVE PRODUCTS (IP) 🏆
IP07 เครื่องช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากรังนกนางแอ่น
คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายชื่อผู้ประดิษฐ์
1.นายธนโชติ สุวรรณกิจ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
3.นายหัฎฐะ สาวะจันทร์
4.นายพงไพร มิ่งดู

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ