รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้มอบ Certificate แด่นักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก Universitas Negeri Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “Student Exchange Program” จำนวน 6 ราย ได้แก่

1. Miss Taszkia Aulia Putri
2. Miss Fadina Zahra
3. Miss Padma Aurelia Kirani
4. Miss Reza Anggi Ralisa
5. Aliffifo Reksa Ryzqyh Nesa
6. Mr. Roid Al Mahdi
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ