เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้แก่

1.Mr.Elouan Emile Jean GRANDJEAN
หัวข้อ “Maintenance Model of Power Transformer”

2.Mr.Côme Jacques Pierre HARY
หัวข้อ “Maintenance Model of Power Transformer”

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ