รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้แก่

นักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก
CESI Engineering School สาธารณรัฐฝรั่งเศส

– Ms. Oliva Sandra Voufo
– Ms. Claude Ernestine Nyatcha Temgoua
– Ms. Zainab Tounkara
– Mr. Idrid Bunga Kua Nzambi
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

นักศึกษาต่างชาติโครงการ IAESTE Thailand
จากประเทศ Jordan
นักศึกษาสาขา Mechanical Engineering ได้แก่

– Mr. Khaled Mahmoud Sa’ed Elmanaseer
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ