รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก Universitas Negeri Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 6 ราย ได้แก่

1. Miss Taszkia Aulia Putri
2. Miss Fadina Zahra
3. Miss Padma Aurelia Kirani
4. Miss Reza Anggi Ralisa
5. Aliffifo Reksa Ryzqyh Nesa
6. Mr. Roid Al Mahdi

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ