คณบดี วทอ. ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ESILV, Paris, France

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้ร่วมต้อนรับ Mr.Salim Jemai นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ecole Superieure d’lngenieurs Leonard-de-Vinci (ESILV), Paris, France ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะเข้าฝึกงาน ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ