งานพิธีพวงมาลาเพื่อรำลึก “ทวาปูชนียาจารย์ ” ในวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ.2566

คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “64 ปี มจพ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและร่วมน้อมระลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

Cr.ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว