งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
“ร้อยรักจากดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในชื่องานว่า “ร้อยรักจากดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่คณาจารย์ และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสมคุณงามความดี ทุกท่านคืออัญมณีที่สำคัญของคณะฯ ภายในงานมีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ วีดิทัศน์ความประทับใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและความอบอุ่น และผู้ร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้และของที่ระลึก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ชั้น 8 อาคาร 62

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์