การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) และนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2 รวม 3 รางวัล ดังต่อไปนี้

🥇นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน คว้ารางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ได้แก่

– นายชัชชานนท์ ทิพฤาชา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล
โดยผู้ควบคุมทีม : อาจารย์พชรพล ศิลาคุปต์

🥈ทีมนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้แก่

– นายสิทธานต์ สุกรี
นักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล English program

– นายถิรวัฒน์ นทีตานนท์
นักเรียนชั้นปีที่ 2 สาขาเตรียมวิศวกรรมเครื่องกล English program

🥉ทีมนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้แก่

– นายวิศรุษธ์ สุกสาน
นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล

– นางสาวศรุตา ตันติวณิชกร
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล
โดยผู้ควบคุมทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล บุญอธึก

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี

ยวิษฐา/ข่าว