โครงการดี ๆ บอกต่อ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำวิจัย ทุนการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2023 ” สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. กำหนดจัดกิจกรรมบรรยาย “การเรียนต่อฝรั่งเศสและทุนการศึกษา”หรือ/และ “การวิจัย ทุนวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศฝรั่งเศส” สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้น นักวิจัย และบุคลากร

📌ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม704 ชั้น 7 อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส