บรรยากาศภายในงาน Open House KMUTNB 2024

ขอเชิญน้อง ๆ ผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท และผู้ปกครองเข้าร่วม
– ได้ไปดูสาขาวิชาที่อยากเรียน
– ได้รู้ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ในคณะ
– มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่ที่เรียนทุกสาขา
– เห็นผลงานทุกสาขา
– ได้ดูการทดลองของเครื่องจักรกล
– ปรึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบ
เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ