บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.วรรณา ตันประภัสร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รักเสนาะ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว

เทคโนชลบุรี/ภาพ