บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ นายไซม่อน เจฟฟีย์ เซลส์ ประธานบริหาร ร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และนางสาวพิมพนิจ ขุนทรง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้
ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ