ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Suriyon Tansuriyavong ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย National Institute of Technology, Okinawa College ประเทศญี่ปุ่น
โดยประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ยวิษฐา/ข่าว