วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย

ประถมภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ