รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท คาเรล (ประเทศไทย) จำกัด การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณคมสันต์  ศรีพวาทกุล กรรมการผู้จัดการ โดยมีพยานร่วมพิธีลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง พร้อมด้วย นายนครินทร์ วงศ์ศศิธร ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มระบบทำความเย็น ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว