รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท เอส อี ฮับ (ประเทศไทย) จำกัด  การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณปวีณา ศรีสกุล ประธานกรรมการ โดยมีพยานร่วมพิธีลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วย คุณศรายุทธ โอสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมสังคมผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว