ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วทอ. รับมอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้ารับมอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จากบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมด้วยหัวหน้าสาขา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขยายความร่วมมือกับ คุณไพรัช เสรีวาทมงคล ผู้จัดการโรงงาน ณ บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว