ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วทอ. รับมอบรถยนต์ ยี่ห้อ MERCEDES BENZ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จากบริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์  รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง และ ได้เข้ารับมอบรถยนต์ ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น S300L จากคุณเกียรติศักดิ์ มีขันทอง ประธานบริษัท พร้อมด้วย คุณลัดดา มีขันทอง รองประธานบริษัท และคุณเกศรดา มีขันทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว
สุดารัตน์/ภาพ