รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 เพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิต โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566