วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 219 ปี นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎฯ ในหลวงรัชกาลที่ 4 โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ