มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก Konstanz University of Applied Sciences และ Coburg University of Applied Sciences and Arts , Germany

อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Katrin Klodt – Bussmann (Vice President Internationalization, Konstanz University of Applied Sciences), Prof.Dr.Gabriele Thelen (Professor Intercultural Communication, Department of Business, Cultural and Legal Studies, Konstanz University of Applied Sciences) และ Ms.Verena Gruendler (Director of International Office, Konstanz University of Applied Sciences) และ Ms.Veronika Wagner (Director of International Office, Coburg University of Applied Sciences of Arts) เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนพูดคุยปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

พัทธนันท์/ข่าว
ยวิษฐา/ภาพ