มจพ. และ วทอ. ต้อนรับผู้บริหารจาก CESI Engineering School, France

อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ Mr.Stefan Seiler, Director of International Programs of CESI Engineering School, France ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ