ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชา ให้การต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการดูงานพัฒนาตนเองและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ