รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหากรรม ได้มอบ Certificate แด่ Mr.Salim Jemai นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ecole Superieure d’lngenieurs Leonard-de-Vinci (ESILV), Paris, France เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ