กิจกรรมเทศการดนตรี Music Love in Garden

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลดนตรี Music Love in Garden จัดโดย กิจการนักศึกษา วทอ. วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้โชว์ความสามารถพิเศษผ่านเสียงเพลง ในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย การออกร้านค้า ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 62 วทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 66 เวลา 15.00 – 20.00 น.

Cr.ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว