วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 เพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิต และร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่ระหว่างบุคลากรและหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ทุกๆ หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าบริเวณอาคาร 63 วทอ. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ