เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาประดู่แดงเกมส์ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการแข่งขันกีฬาประดู่แดงเกมส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับถาดรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสูงสุด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนสีขึ้นรับถาดรางวัล จาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ