วิทยาลัยเทคโลโนยีอุสาหกรรม ให้ทุนฝึกงานนักศึกษา จำนวน 31 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมยินดีและให้โอวาทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม จำนวน 31 คน ที่ได้รับทุนฝึกงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. สหพันธ์สาธารณเยอรมนี จำนวน 8 คน
  (Esslingen University of Applied Sciences และ Coburg University of Applied Sciences and Arts)
 2. ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน
  (National Institute of Technology, Kagawa College)
 3. สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 13 คน
  (CESI Engineering School และ University of Burgundy)
 4. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน
  (Universitas Negeri Surabaya)

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ