วิทยาลัยเทคโลโนยีอุสาหกรรม ให้ทุนฝึกงานนักศึกษา จำนวน 22 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมยินดีและให้โอวาทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม จำนวน 22 คน ที่ได้รับทุนฝึกงาน 1 พฤษภาคม – 30 มิถุงนายน 2566 ณ ประเทศเยอรมนี 10 คน (Esslingen University of Applied Sciences และ Coburg University of Applied Sciences and Arts) ฝรั่งเศส 6 คน (CESI Engineering School และ ESILV Engineering School) และอินโดนีเซีย 6 คน (Universitas Negeri Surabaya)

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ