โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 10

ภาพบรรยายกาศ โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 10 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 กรกฎาคม2566 ณ ห้องปาล์มแก้ว อาคาร 63 ชั้น 1 (ส่วนต่อเติมด้านหน้า) วทอ.

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ