โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด และคุณปฐมพร ใจสงเคราะห์ Development Partner บริษัท สยามมิชลิน จำกัด โดยวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ข้อมูลด้านอาชีพและแนวทางการสมัครงานจากสถานประกอบการ และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8

Cr.ยวิษฐา/ข่าว

กิจการนักศึกษา วทอ./ภาพ